Buyer Profile

Fondo de paxina

From Galicia Calidade , S.A.U., Buyer’s profile, information about the contracting procedures can be obtained:

Galicia Calidade

Awarding power:          
Galicia Calidade, S.A.U. 

Complexo administrativo San Lázaro s/n. Edificio Igape 3° 15703 Santiago de Compostela. A Coruña 881 995 230 881 995 238 info@galiciacalidade.gal https://www.contratosdegalicia.gal/

instagram facebook twitter youtube