Perfil do contratante

Fondo de paxina

Dende o perfil de contratante de Galicia Calidade, S.A.U., os usuarios poden obter información sobre os procedementos de contratación:

Galicia Calidade

Poder adxudicador         
Galicia Calidade, S.A.U. 

Complexo administrativo San Lázaro s/n. Edificio Igape 3° 15703 Santiago de Compostela. A Coruña 881 995 230 881 995 238 info@galiciacalidade.gal www.galiciacalidade.gal

instagram facebook twitter youtube