MELÍAS

MELÍAS
Avenida Emilio Martínez Sánchez, 32
15310 Curtis (A Coruña)
+34 687 668 968
info@apianatura.com
Certificacións
Galicia Calidade
Outras certificacións

Somos unha empresa apícola familiar asentada en Galicia e dedicada á elaboración de produtos derivados das colmeas. As nosas abellas gozan das mellores paisaxes de Galicia, desde a costa ata a montaña, en ambientes libres de ruídos, estrés e contaminación, e con bo clima e alimentos naturais de alto valor nutritivo para elas. Por este motivo obtemos un mel de alta calidade, que é xustamente o noso obxectivo.

Produtos/Servizos

Mel amparado pola I.X.P. Mel de Galicia «Melías»:

  • Mel de castaño
  • Mel de bosque
  • Mel de eucalipto
  • Mel multifloral

instagram facebook twitter youtube