TRANSPARENCIA y GOBIERNO ABIERTO

Fondo de paxina

Galicia Calidade, como empresa pública, está suxeita a Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, co obxectivo de facer efectivo o dereito dos cidadáns e da sociedade civil a coñecer a súa actividade e de favorecer o controlar la legalidad. 

Deste xeito, debe garantizar unha transparencia, unha eficacia e unha eficiencia na súa organización e na súa xestión; además de proporcionar e difundir información constante, veraz, obxectiva e clara sobre como súas actuaciones. 

PARTICIPACIÓN

Portal de Transparencia e Goberno aberto

RELACIÓNS COA CIDADANÍA

Portal de Transparencia e Goberno aberto

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

Portal de Transparencia e Goberno aberto

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

Acceder

INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL
CANLE DE DENUNCIAS

Acceder

instagram facebook twitter youtube