Directorio de Galicia Calidade, S.A.U.

Ana Méndez Gil

Directora Xerente de Galicia Calidade

  • Complexo Administrativo San Lázaro, s/n (Edificio IGAPE)
  • 15704 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881995230
  • Correo-e: info@galiciacalidade.gal

 

María Nogueira Valladares

Xefa de administración

 

José Javier De Miguel González

Director técnico

 

Iván Fernández González

Técnico responsable de comunicación

  • Complexo Administrativo San Lázaro, s/n (Edificio IGAPE)
  • 15704 Santiago de Compostela
  • Tel.: 881995234
  • Correo-e: prensa@galiciacalidade.gal

 

Belén Vidal Piñeiro

Técnica responsable de calidade

 

Beatriz Alcalde García

Técnica

 

Marta Varela Rodríguez

Técnica asesora xurídica

 

instagram facebook twitter youtube