Certificar a miña empresa

Fondo de paxina

Para obter a licenza de uso da marca Galicia Calidade hai que cumprir as seguintes fases:

 • Presentación das solicitudes.
 • Entrega da documentación en Galicia Calidade, S.A.U.: documentación básica do sistema de calidade da empresa así como do produto proposto.
 • Procedemento de concesión.
 • Auditorías e ensaios.
 • Proposta de concesión.
 • Concesión da marca.

DOCUMENTACIÓN BÁSICA

As empresas que soliciten o uso do selo de garantía deben presentar a seguinte documentación:

 • Escritura de constitución ou documento que acredite a súa personalidade.
 • NIF ou CIF.
 • Solvencia económica e financeira (balances, contas de explotación e contas anuais).
 • Certificación das obrigas tributarias e da Seguridade Social.
 • Resumo anual do IVE.
 • Documento que acredite ter rexistrada ou protexida a marca para a que se solicita o selo Galicia Calidade.

Galicia Calidade, S.A.U. poderá solicitar calquera outra información que estime pertinente, tanto para a concesión inicial do dereito de uso da marca como con posterioridade.

instagram facebook twitter youtube